REVIZE

Revize spalinové cesty
Nedílnou součástí našich zakázek je revize spalinové cesty, která se provádí v důsledku níže uvedených situací. Vždy by mělo dojít k výpočtu spalinové cesty. Revize je i důležitá vůči plnění pojišťoven při mimořádné situaci.

1. Instalace krbové vložky, kamen do nového či repasovaného komínového systému. 

2. Při každé stavební úpravě komínového systému 

3. Při výměně spotřebiče (za výměnu spotřebiče se nepovažuje výměna spotřebiče stejného typového označení a výrobce)

4. Při vzniku trhlin ve spalinové cestě v důsledku sedání podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jehož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cesty z důvodu např. tkz. vyhoření komínového systému v důsledku zahoření sazí.

Kontrola spalinové cesty
Naše firma nabízí v případě zakoupení (spotřebiče, komínového systému) i pravidelnou kontrolu spalinových cest. Jedná se o kontrolu nejen komínové systému, ale i spotřebiče a kouřovodu odborně způsobilou osobou. Tato kontrola by se měla provádět periodicky každých 12 měsíců.